FP10 Dansk, skriftlig prøvePrøvedel b
Modtagerrettet kommunikation

Læserbrev


Prøvedel c
Skriftlig fremstilling

1 Nærvær og samvær i en digital verden
2 Værnepligt
3 Juletanker

Du skal skrive den valgte opgaves nummer og titel på din besvarelse.


Før du skriver


Til eleven

Til denne prøve i skriftlig dansk har du adgang til internettet.

Du må ikke kommunikere eller dele dine dokumenter med andre under prøven.

Nogle af opgaverne kræver, at du skal søge informationer på internettet til brug for din besvarelse. I andre opgaver er det en åben mulighed at søge fakta og inspiration.

Layoutet af din besvarelse indgår i vurderingen. Tænk derfor på, at du ud over tekst kan inddrage fx billeder og andre grafiske virkemidler.

Hvis du i din besvarelse anvender informationer, citater, billeder eller andre grafiske virkemidler hentet fra internettet, skal du til sidst i besvarelsen angive de væsentlige kilder.

Din besvarelse vurderes på både indhold, sprog og form. Se vurderingskriterierne nedenfor.

God arbejdslyst!

Vurderingskriterier til eleven


Din skriftlige besvarelse bliver vurderet ud fra en helhedsvurdering af tre dimensioner: indhold, sprog og form.
Der gives én karakter.

Del b Modtagerrettet kommunikation
Vurderingens tre dimensioner Vurderingskriterier Forklaring
Tekstens indhold Opgavens krav I hvor høj grad opfylder din besvarelse de krav, der er stillet i opgaven?
Anvendelse af den modtagerrettede kommunikation I hvor høj grad viser din besvarelse sikkerhed i at skrive til en bestemt modtager?
Disponering I hvor høj grad har du disponeret din besvarelse, så den passer til opgavekrav og modtager?
Søgning og brug af internettet Hvis der i opgaven er stillet krav om anvendelse af internettet, eller hvis det ellers er relevant, vurderes det, hvordan og i hvor i høj grad du kritisk har bearbejdet og anvendt dette i din besvarelse.
Kildeangivelse Hvis du har anvendt internettet i din besvarelse, vurderes det, i hvor høj grad de væsentligste kilder fremgår korrekt i besvarelsen.
Tekstens sprog Sprog I hvor høj grad er sproget i din besvarelse sikkert, varieret og tilpasset en bestemt modtager – både i ordforråd og syntaks?

I hvor høj grad er stavning og tegnsætning korrekt?
Tekstens form Layout I hvor høj grad er layoutet med til at fremme kommunikationen til en bestemt modtager i din besvarelse?


Del c Skriftlig fremstilling
Der gives én karakter baseret på en helhedsvurdering af 3 dimensioner: indhold, sprog og form

Vurderingens 3 dimensioner Vurderingskriterier Forklaring
Tekstens indhold Opgavens krav I hvor høj grad opfylder din besvarelse de krav, der er stillet i opgaven?
Genre og fremstillingsform I hvor høj grad viser din besvarelse sikkerhed i at skrive i opgavekravens fremstillingsformer og i at anvende eventuelle genrekarakteristika?
Disponering I hvor høj grad er din besvarelse hensigtsmæssigt disponeret, hvad angår indholdets sammenhæng og rækkefølge?
Relevans I hvor høj grad er din besvarelse relevant og dækkende i forhold til tekstens hensigt, målgruppe og situation?
Anvendelse af internettet Hvis du har anvendt internettet til at søge inspiration eller information, vurderes det, hvordan og i hvor høj grad du kritisk har bearbejdet, anvendt og gjort det søgte til dit eget i din besvarelse
Kildeliste Hvis du har anvendt internettet, vurderes det, i hvor høj grad de væsentligste kilder er angivet korrekt i besvarelsen.
Tekstens sprog Sprog I hvor høj grad er sproget i din besvarelse forståeligt, klart og varieret og tilpasset tekstens hensigt både med hensyn til ordforråd og syntaks?
Korrektur I hvor høj grad er der i din besvarelse anvendt korrekt stavning, og er din tegnsætning sikker?
Tekstens form Layout I hvor høj grad fremmer dit layout kommunikationen i forhold til det medie og den genre, du skriver i?
b Modtagerrettet kommunikation


LæserbrevKilde: chicagoparent.com


Din kommune vil gerne styrke sundheden for unge i 10. klasse. I den forbindelse overvejer kommunen at gennemføre et forsøg på din skole. Forsøget går ud på at tildele flere idrætstimer og gratis sund mad til frokost. Pengene til forsøget skal findes på de enkelte skoler ved at spare på fx foredrag, ekskursioner og skolerejser.


På vegne af din klasse skriver du et læserbrev til den lokale avis, hvor du udtrykker jeres holdning til forsøget.

Skriv et læserbrev.

I dit læserbrev skal du:
 • redegøre for din klasses holdning til forsøget
 • argumentere for, om sundhed er en kommunal opgave eller en privat sag
 • give dit læserbrev en rubrik.
Dit læserbrev skal sendes til en lokal avis og være på 200 - 300 ord. Angiv antal ord.

c Skriftlig fremstilling

Du skal vælge en af disse opgaver:
  1 Nærvær og samvær i en digital verden

  2 Værnepligt

  3 Juletanker
Du skal skrive den valgte opgaves nummer og titel på din besvarelse.

1 Nærvær og samvær i en digital verdenDet lokale bibliotek vil lave en udstilling med fotos og personlige fortællinger om nærvær og samvær i en digital verden.
De opfordrer unge til at bidrage med en personlig fortælling og en billedserie.

Som inspiration til de unge har biblioteket udvalgt en billedserie af fotograf Al Lapkovsky, som der vises eksempler på herunder.

Du kan gøre billederne større ved at klikke på dem.

Foto: All Lapkovsky/begemotfoto.com


Skriv en personlig fortælling om en eller flere episoder fra dit eget liv, hvor temaet er nærvær og samvær i en digital verden.

I din tekst skal du:
 • fortælle om en eller flere episoder fra dit eget liv, der belyser temaet
 • reflektere over, hvad digital teknologi gør ved mennesker og relationer
 • søge og vælge 2 - 4 billeder fra internettet, som skal bidrage til din fortælling.
Du skal skrive minimum 600 ord.

2 VærnepligtPå 10. klassetrin skal I have en eftermiddag om uddannelse og job for unge over 18 år. Alle skal bidrage med et oplæg, hvor de tager stilling til både fordele og ulemper ved en uddannelse eller et job.

Du overvejer at søge ind som værnepligtig og påtager dig at holde et oplæg for årgangen om værnepligt. Efterfølgende skal oplægget bringes på UU-vejledernes hjemmeside til inspiration for andre.

Klik på ikonet herunder, og se filmen ”Oplev et helt særligt fællesskab i værnepligten”.


Kilde: forsvaret.dkSkriv teksten til dit oplæg.

Som forberedelse til din tekst har du set videoen. Du skal nu søge flere oplysninger om værnepligt i Danmark. Begge dele skal du anvende og inddrage i din tekst.

I din tekst skal du:
 • beskrive, hvad det betyder at være værnepligtig i Danmark
 • informere om, hvilke muligheder værnepligt giver for videre uddannelse og job
 • diskutere, hvad der taler for og imod at aftjene værnepligt.
Du skal layoute din tekst til UU-vejledernes hjemmeside.

3 Juletanker
Kilde: iasprog.dk


Julen er over os.

Klik på ikonet herunder, og læs Ida Sofias blogindlæg “Vil ikke ødelægge den gode stemning, men!”. Du vælger at skrive dit eget indlæg, hvor du bl.a. kommenterer Ida Sofias indlæg.


Skriv et indlæg på din egen blog.

Som forberedelse har du læst Ida Sofias blogindlæg.

I din tekst skal du:
 • fortælle om dine egne erfaringer med julen
 • kommentere nogle af Ida Sofias synspunkter
 • reflektere over julens dilemmaer.